Họp là một chương trình thường xuyên của mỗi công ty, nội dung mỗi buổi họp có thể là công việc, có thể là các sự kiện,… không khí họp có thể là căng thẳng và cũng có thể là niềm vui!

Tại Vilapa chúng tôi luôn tạo ra một không khí thoải mái cho mỗi CBNV khi làm việc. Họp công ty tại Vilapa luôn là một sự kiện mỗi hai tuần một lần, tại đây luôn là cơ hội để mọi người cùng ngồi lại bên nhau sau những ngày làm việc căng thẳng, chia sẻ với nhau những khó khăn của công việc, là cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn, hiểu những áp lực mà chúng ta cùng đang trải qua.

Vì vậy, hãy cùng ngồi xuống và sinh nhật. Ai mà chẳng có ngày sinh nhật, là ngày thiêng liêng và quan trọng của mỗi người, hãy cùng chúc mừng họ.

Hãy cùng ngồi xuống và vinh danh. Ai mà chẳng có những thành công nhất định trong công việc, hãy cùng chúc mừng họ. Chúc mừng những top sale trong tháng, chúc mừng cho những cố gắng đã có kết quả.

Hãy cùng ngồi xuống và nói “Thank you for …”. Ai mà chẳng có những lúc cần giúp đỡ, không chỉ là những việc liên quan đến công việc, mà còn là những chuyện nhỏ nhặt cá nhân khác. Vì vậy hãy ngồi xuống và nói “Cám ơn anh/chị vì đã giúp em …” nhé!

Hãy cùng ngồi xuống và cùng đặt ra mục tiêu tháng tới. Ai mà chẳng cần mục tiêu phấn đấu. Nếu cứ làm việc mà không có mục tiêu rõ ràng thì sẽ không thể có một kết quả như mong muốn. Vì vậy, hãy cùng đặt mục tiêu và cùng cố gắng!

Hãy cùng ngồi xuống và cùng chia sẻ. Ai mà chẳng có những chuyện hay ho của riêng mình. Không nhất định phải là chuyện công việc, chuyện khách hàng, mà đơn giản có thể là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chúng ta có suy nghĩ gì, cảm nhận gì và học được gì từ những chuyện ấy? Hãy cùng chia sẻ, lắng nghe và hiểu nhau hơn nhé.

Cuối cùng, hãy cùng ngồi xuống và Quay số. Ai mà chẳng thích những sự may mắn. Ngồi lại đến cuối buổi họp để biết đâu mình là người “trúng số”.

Buổi họp tại Vilapa “chán” vậy thôi đó <3

 

Trả lời