LƯU GIỮ NHỮNG NÉT ĐẸP CỦA TIỀN NHÂN Văn hóa dân gian là văn hóa gốc của dân tộc, sinh ra cùng với đời sống lao động của quần chúng nhân dân. Đặc thù của văn hóa dân gian là truyền miệng, truyền nghề trực tiếp nên việc bảo tồn và phát huy các giá trị này cũng có những khác biệt đòi hỏi phải có một tầm nhìn chiến lược, lâu dài của Nhà nước, của ngành Văn hóa. Vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian trong thời đại công nghệ 4.0 lại càng đặt ra những yêu cầu bức thiết mới, để văn hóa dân gian thực sự trở thành một cầu nối quan trọng đưa người Việt vào tương lai mà không đánh mất đi cội rễ của mình. Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng dự án Cổ Phong với mong muốn gìn giữ nét xưa, phát huy những nét văn hóa xưa của dân tộc, đồng thời bài trừ những hủ tục lạc hậu.     Các hoạt động khảo cứu, sưu tập và bảo tồn:
  • Tổng hợp toàn bộ tài liệu kiến thức về phong tục văn hóa cổ truyền của Việt nam qua các khía cạnh: – Tín ngưỡng – Tôn giáo – Ngôn ngữ – Phong tục – Ẩm thực – Trang phục – Lễ hội – Văn học – Kiến trúc – Nghệ thuật
  • Lưu trữ, số hóa các hình ảnh, bài viết, video nhằm bảo tồn và gìn giữ phong tục tập quán, văn hóa, ngôn ngữ dân tộc: https://www.facebook.com/cophong.vn https://www.facebook.com/groups/cophong.vn/
Chúng tôi rất mong dự án này có thể quảng bá nét đặc sắc của Việt Nam ngày càng rộng rãi, đồng thời xây dựng cộng đồng những người yêu thích, đam mê tìm hiểu về phong tục tập quán trên khắp cả nước. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn tạo ra các sản phẩm về Khóa học ngôn ngữ, Khóa học pháp sư, Du lịch văn hóa,… đồng thời triển khai quay chụp các lễ hội truyền thống, giới thiệu kiến trúc cổ, trang phục và nghi thức truyền thống.