DỰ ÁN DANH BẠ TÂM LINH

Dự án Danh bạ tâm linh là một dự án cộng đồng vô cùng đặc biệt do Vilapa để phục vụ cho mục đích văn hóa tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng. Website chính thức của dự án là https://diadiemtamlinh.com/

Để góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Việt cũng như giá trị văn hóa tâm linh, Vilapa thực hiện dự án Danh bạ tâm linh. Đây là dự án tâm huyết mang đậm triết lý kinh doanh phụng sự xã hội của Việt Lạc Sớ nói riêng và của toàn thể Vilapa Group nói chung.

Tại Website: https://diadiemtamlinh.com quý vị sẽ thuận tiện tra cứu, dễ dàng tìm thấy được tất cả những thông tin – hình ảnh chính xác nhất, giá trị nhất về tất cả các địa điểm tâm linh: chùa, đền, miếu, am, quán, di tích…

Khi danh bạn hoàn thành sẽ mang một ý nghĩa rất lớn về văn hóa cho đất nước, đồng thời nó sẽ phục vụ rất đắc lực cho việc nghiên cứu văn hóa tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng xã hội.