Dự án họa lại dung nhan của các vị thần linh trong công đồng Tứ Phủ 

Tính cấp thiết

 1. Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam hay thường gọi là Đạo Mẫu (道母), thờ Thánh Mẫu, thờ Mẫu tam phủ, tứ phủ xuất hiện khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa.
 2. Di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 3. Nhưng vì là tín ngưỡng dân gian nên các nguồn tư liệu, hình ảnh khá rời rạc, không có sự thống nhất, gây khó khăn cho việc nghiên cứu, tham khảo, chiêm bái
 4. Ekip Chốn Thiêng trong quá trình tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng thấy cần phải hệ thống hóa được các nguồn tư liệu theo từng vị trong công đồng, đồng thời dựa vào hình ảnh tượng thờ, văn hóa, trang phục bản địa và từng thời kỳ, để phỏng họa lại dung nhan từng vị cho tương xứng

Kết quả mong muốn

 1. Hệ thống tư liệu được tập hợp riêng theo từng vị trong công đồng Tứ Phủ, về các nội dung
  1. Thần tích 
  2. Thần sắc
  3. Các nơi thờ tự
  4. Ngày tiệc, lễ hội liên quan
  5. Đặc điểm dung nhan từng vị
  6. Các bản văn
  7. Các thông tin khác
 2. Một bộ sưu tập tranh được phỏng họa lại dung nhan từng vị, dựa trên các nghiên cứu về
  1. Trang phục từng thời kỳ
  2. Trang phục từng địa phương
  3. Tôn tượng của từng ngài tại các nơi thờ tự
  4. Hình ảnh trong các tranh truyền thống đã có sẵn
  5. Hình tượng trong các giá chầu
  6. Sự tích về từng vị
  7. Bản văn trong các giá chầu
  8. Phỏng vấn các nhà nghiên cứu
  9. Các tranh của các họa sĩ khác
  10. Mô tả trong các sách đã từng xuất bản
  11. Các nguồn tư liệu khác

Các bước thực hiện và kết quả hiện có

 1. Tập hợp tư liệu về từng vị
  1. Sách đã xuất bản: 
  2. Tranh có sẵn: 
  3. Tôn tượng của các ngài tại các nơi thờ tự chính: 
  4. Hình tượng trong các giá chầu: 
  5. Các bản văn: 
  6. Các tư liệu khác: 
 2. Hệ thống hóa thông tin về các vị thần linh Tứ Phủ
  1. Hệ thống thần linh: https://chonthieng.com/kien-thuc/he-thong-than-linh-tu-phu-tu-phu-van-linh/ 
  2. Các ngày tiệc: https://chonthieng.com/kien-thuc/cac-ngay-tiec-trong-tin-nguong-tu-phu/
  3. Thông tin riêng từng vị: https://chonthieng.com/loai-danh-vi/than-linh-tu-phu/ 
 3. Phác họa dung nhan từng vị: 
  1. Tam Tòa Thánh Mẫu: 
  2. Nhị vị chầu bà: 
 4. Thử nghiệm một vài phong cách tranh: 
  1. Phong cách tranh cổ
  2. Phong cách Hàng Trống
  3. Phong cách hiện đại
 5. Thành phẩm ứng dụng:
  1. Tranh https://tranhphap.com/spc/tranh-dao-mau/ 
  2. Bìa sách
  3. Quà tặng
  4. Minh họa giáo dục
 6. Trưng bày triển lãm:
  1. Không gian 360 độ online
  2. Không gian thực tế: Chùa Sủi, Gia Lâm, Hà Nội

 

Hoạt động truyền thông

 1. Các kênh truyền thông chính thức
  1. Fanpage: 
  2. Trang giới thiệu dự án: 
  3. Nhóm: 
  4. Website trưng bày sản phẩm
   1. Tranh: https://tranhphap.com/spc/tranh-dao-mau/ 
 2. Các event
  1. Minigame: Nhìn tranh đoán thần
  2. Livestream giới thiệu về các vị thần linh Tứ Phủ