Ai cũng sống, nhưng không phải ai cũng tìm thấy ước mơ của cuộc đời mình, trong số những người tìm thấy ước mơ của đời mình, không phải ai cũng bắt tay vào thực hiện, trong số những người bắt tay thực hiện ước mơ của họ, không phải ai cũng thành công, trong số những người thành công, không phải ai cũng tìm thấy hạnh phúc đích thực”.

Vậy làm sao một người có được cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc?

Câu hỏi chính là chìa khóa của giải pháp.

Tìm ra và hiện thực hóa ước mơ là con đường mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho con người.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

“Xây dựng hệ thống hỗ trợ con người hiện thực hóa ước mơ của họ”

Điểm đặc biệt của Vilapa chính là hợp nhất tầm nhìn – sứ mệnh thành một mệnh đề duy nhất, vì đó là thứ duy nhất mà người Vilapa muốn làm, sẽ làm.

Chiến lược cốt lõi

 • Xây dựng nền tảng
 • Phục vụ con người

Thái độ cốt lõi

 • Học hỏi: Học hỏi liên tục từ công việc và cuộc sống
 • Tích cực: Luôn nhìn thấy khía cạnh tích cực, và đi từ hướng tích cực khi tiếp cận mọi việc
 • Toàn lực: Tập trung 100% vào các việc giúp nâng cao tiêu chuẩn công việc và cuộc sống
 • Dấn thân: Sẵn sàng hành động để xây dựng những gì mình muốn

Kỹ năng cốt lõi

 • Quản lý cảm xúc
 • Quản lý thời gian
 • Tư duy
 • Tự học
 • Trình bày

Giá trị cốt lõi

 • Đạo đức (Tâm)
 • Bản lĩnh (Tầm)
 • Trí tuệ (Tài)

Phương pháp thực tế

Đây là những phương pháp thực tế mà Vilapa áp dụng cho chính người Vilapa
 • Bước 1: Phát hiện điểm mạnh cá nhân thông qua hệ thống phương pháp phỏng vấn, sinh trắc vân tay, kiểm tra phong cách hành vi DISC, Motivator, MBTI.
 • Bước 2: Tìm thấy và lựa chọn mục tiêu cho công việc và cuộc sống thông qua hệ thống phương pháp coaching, Bucketlist.
 • Bước 3: Vừa rèn luyện năng lực cá nhân thông qua gamification: Vilapian Rise of Immortals, vừa cung cấp các nguồn lực cần thiết từ ý tưởng, đội ngũ, khách hàng,… để giúp từng bước hiện thực hóa ước mơ, vừa có sự đo lường liên tục để nắm bắt được sự tiến bộ. (Các dự án về văn hóa: Việt Lạc, Cổ Phong, Chốn Thiêng, Bát Bảo, các dự án startup: Tinh tú, Ai Ai, Vivuxa, Tatachi, Vivuva) (tìm hiểu thêm các dự án trên Menu Dự án)
 • Bước 4: Cung cấp cơ chế tặng thưởng cổ phần để giúp nhân sự có thêm nhiều thời gian làm điều họ đam mê mà vẫn đảm bảo thu nhập tốt.
 • Bước 5: Môi trường học hỏi, đào tạo liên tục để giúp những nhân sự thành công huấn luyện cho đội ngũ kế cận và thăng tiến liên tục, đồng thời tạo ra những cống hiến vượt ngoài tầm vóc cá nhân, mang lại lợi ích cho cộng đồng.