Đội ngũ VilaADMIN chính là những người tiên phong và luôn hỗ trợ hết mình để kết nối các thành viên trong hệ thống Vilapa cũng như không ngừng nỗ lực để đưa Vilapa phát triển bền vững.